De Nederlandse kapucijnengemeenschap: internationaal

Ordesberichten.

Het Generaal Kapittel wordt om de 6 jaar gehouden. Het is in 2012 gehouden van 20 augustus 22 september 2012.
De eerste 3 weken heeft het oude Generale Bestuur verantwoording afgeleggen van hun beleid. Daarna is er een nieuwe Generale Overste en een nieuwe Generale Raad gekozen.
Dit is de nieuwe Raad met in het midden Mauro Jöhri, de vijfde van links. De zesde van links is de Generale Vicais Stefan Koshuh uit Slovenië.
Generale Raad kapucijnen 2012-2018
In de 3 weken daaropvolgend zijn de constituties aangepast aan de tijd en spiritualiteit.
De nieuwe Generale Overste is Mauro Jöhri, de herkozen Zwitserse kapucijn die al zes jaar Generale Overste is geweest.
Voor Europa is Pio Murat, de provinciaal uit Frankrijk, het Generale Raadslid die op de foto staat als tweede van links.


Richt uw commentaar, opmerkingen, aanvullingen en suggesties aan het secretariaat van de kapucijnen .


of naar onze homepage