De Nederlandse kapucijnengemeenschap, internationaal

In 2013 schreef de Generale Overste Mauro Jöhri een mooie brief naar aanleiding van het Jaar van het geloof. Hij beschrijft in 5 pagina's indringend hoe het voor iedereen, - net als voor Maria, de moeder van Jezus- onvermijdelijk is om een keuze te maken. Bij die echte keuze is het onmogelijk de consequenties te overzien: maar ook voor de onvoorziene gevolgen van onze keuze kiezen we volop en van harte.
De brief, in *.pdf formaat, kan gelezen worden Brief van Generale Minister MauroRicht uw commentaar. suggesties en opmerkingen aan het secretariaat van de kapucijnen .
Bij voorbaat dank!


of naar onze homepage