Maandbericht

Maandbericht provinciaal, april 2017, Paasbrief

Paasbrief april 2017
Beste broeders en zusters,
Wegens ziekte heb ik de laatste maanden geen maandbrief kunnen schrijven. Gelukkig is nu alles weer onder controle.
De laatste maanden hebben we het overlijden van Eduard Verrijt en Benitius Brevoort in Indonesië en van Valentius van der Putten in Nederland meegemaakt.
Kort geleden is Jan Donkerlo overleden. Voor de broeders die op de Lijnbaansgracht hebben gewoond hebben Jan en zijn vrouw Annie heel veel betekend. Beiden zijn dan ook geaffilieerd aan onze orde.

Nu is het bijna Pasen, het grootste feest in het Christendom. Maar in de praktijk is het dit al lang niet meer. Wie kan de klassieke oosterse paaswens van harte nazeggen:
Christus is verrezen.
Ja, Hij is waarlijk verrezen.

In onze geseculariseerde samenleving is het geloof in de verrijzenis naar het rijk der fabelen verwezen. Trouwe kerkgangers zeggen dat je het verrijzenisverhaal symbolisch moet lezen.
In de tijd dat Franciscus leefde was dit wel anders. Toen vond men wonderen gewoon. Alles lag immers in de hand van God. Voor Franciscus die de hele Bijbel letterlijk nam zou het ondenkbaar zijn om niet in de verrijzenis te geloven.
In veel opzichten ben ik een traditionele gelovige.
Voor mij is het nog steeds een wonder dat Christus met Pasen verrezen is. Voor mij is het wel een teken van hoop: de hoop dat onze doden, van wie ik er zelf ook een zal zijn, zullen voortleven bij God.
Voor mij persoonlijk geeft dit het Paasmysterie juist zijn grote waarde. Geen leven wordt vergeefs geleefd. Ieder mens telt mee bij God.
Ieder geeft aan het Paasfeest zijn of haar eigen betekenis.

Wat Pasen ook voor U allen betekent, ik wens iedereen van harte en oprecht:
Een zalig Pasen.

Broeder Gerard Remmers, provinciale minister