Maandbericht

Maandbericht juni/juli 2016

Beste broeders en zusters,
Deze keer is het een dubbelnummer.
Tanzania
Juli stond in het teken van de reis naar Tanzania die Jo Veldkamp en ik maakten samen met Theo van Leeuwen. Het was een afscheidsbezoek aan Tanzania. Toen Henk Brinkhof besloot om definitief in Nederland te blijven, kwam een einde aan onze activiteiten in Tanzania.
We wilden de graven bezoeken van onze Nederlandse medebroeders die in Tanzania gestorven zijn.
We wilden echt afscheid nemen van een missie.
We wilden zien hoe de Tanzaniaanse kapucijnen werken aan hun vorming en opleiding.
We wilden zien hoe het toekomstperspectief is van de Tanzaniaanse provincie.
Er zijn twee Nederlandse kapucijnen begraven, Novatus in Dar es Salaam. Eustachius is in 1993 gestorven en begraven in Mtimbirain. Dat was een lange en moeizame reis, soms over asfalt-wegen, maar ook over wegen vol met kuilen. We hebben het graf van Eustachius bezocht.
Het afscheid van de missie hebben we dubbel gevierd.
Afscheidsviering voor Henk Brinkhof . Een paar duizend man aanwezig. De dienst duurde vier uur. Veel gezang en gedans en veel toespraken. Ik heb er geen woord van verstaan, maar dat de mensen veel van Henk houden werd wel duidelijk.
Theo van Leeuwen was een van de voorgangers. De zang was erg hard, maar levendig. Na de Viering was er een receptie en daarna bleven zo’n 2000 mensen eten. Wij maken ons al druk als we vijf mensen op bezoek krijgen.
In de avond was er een bijeenkomst voor alle broeders die in Dar es Salaam wonen. Weer eten en veel woorden.
Afscheid van de missie De Nederlanders werden geweldig bedankt voor hun inzet. Ze werden geprezen omdat zij zich door hun harde werken ze zich buiten de partijpolitiek van de Zwitsers en Italianen hielden.
Zo is onze missie daar geëindigd.
De Tanzaniaanse kapucijnen werken wat betreft de vorming samen met een aantal andere landen uit Oost-Afrika. Hun theologische opleiding in Lusaka in Zambia. Veel is er echter ook in Tanzania.
We bezochten het postulaatshuis, noviciaatshuis, kleinseminarie en de kapucijnenuniversiteit. De provincie groeit flink. Een van de novicen zei heel optimistisch: Ach, het zal bij ons ook wel minder worden, over minstens honderd jaar.
De rector van het seminarie zei me: "Wij investeren als kapucijnen erg veel in onderwijs en vorming. Een opleiding is hier ontzettend belangrijk. Te weinig mensen volgen hier een goede opleiding. Daarom willen we ook ons seminarie uitbouwen tot middelbare school. Dan kunnen meer jongens een goede opleiding krijgen. Er zijn er niet veel die priester willen worden via ons seminarie, maar we behouden het wel, vooral in het belang van ons land."
Over toekomstperspectief hebben we wel gesproken. De kapucijnen zijn zich bewust dat zij als provincie op eigen benen zal moeten staan. Hulp vanuit Europa zal snel minder worden.
Het lijkt me heel spannend hoe de relatie Christenen-Islamieten zich ontwikkeld. Tot nu toe geldt Tanzania als een voorbeeld voor het vreedzaam naast elkaar te leven. Ik krijg de indruk dat ook hier veel Islamieten militanter worden.
Verder is het een mooi, maar arm land met heel veel mensen. Slechte wegen en heel veel politieagenten. Economisch gezienis het land arm. Maar in andere opzichten zijn ze veel rijker dan wij: in gastvrijheid, hartelijkheid en warmte kunnen wij nog veel van ze leren.
Verdere gebeurtenissen in de provincie.
Op de eerste plaats natuurlijk de ziekte van Will van der Ven, onze adviseur. Will kan niet meer genezen, heel verdrietig allemaal. Met chemokuren probeert ze het leven nog een tijd leefbaar te houden voor haar, haar man Bart en hun beide zonen. We leven allemaal met hun gezin mee. En wij vragen jullie gebed voor haar en voor onze zieke medebroeders.
Als bestuur zijn we toch aan het zoeken naar iemand die Will kan vervangen. We zoeken eigenlijk een duizendpoot. We zoerken iemand die een aantal taken die Will vervulde over kan en wil nemen.
Dan was er natuurlijk het sterven van Isabelle Paridaans, de echtgenote van de communiteitsleider van Tilburg/Korvel Wim Paridaans. We hebben afscheid genomen van Isabelle in het crematorium in Eindhoven,met veel mensen en mooie woorden. Antoon Mars had een indrukwekkende toespraak. Dat zij moge rusten bij God.
Wat de huizen betreft het volgende:
Den Bosch. Alles loopt nog volgens schema. De verhuizing naar Tilburg van de meeste broeders moet goed worden voorbereid.
Velp. De groep die Rafael Theuvenet wilde formeren is niet van de grond gekomen. Rafael is vertrokken. Avant Spirit wilde niet zo voortgaan. Voorlopig woont Macair Wegman als ‘kraakwacht’ in Velp. Waar dit toe gaat leiden is nog niet duidelijk.
Breda. Pia en Fons (van Emmaus) zijn vertrokken uit het klooster in Breda. Hoe daar het een en ander ingevuld wordt is nog niet zo duidelijk.

Ik wens iedereen die vakantie heeft of het nog neemt, fijne dagen.
Alle goeds en broederlijke groet,
Gerard Remmers, Provinciale minister