Maandbericht

Maandbericht maart 2016

Beste broeders en zusters,
Ik wil jullie graag bij gelegenheid van het Paasfeest schrijven. De maand maart heeft voor mij vooral in het teken gestaan van het bezoek aan alleenwonende medebroeders en aan onze kloosters in Breda en in Velp. Beide kloosters zijn nog steeds in ons bezit; men is er hard aan het werk om zelfstandig verder te kunnen. Zo begint in Breda de appeltaartenbakkerij echt van de grond te komen en probeert Avant Spirit in Velp om zoveel mogelijk groepen binnen te halen. Maar het is voor de nieuwe organisaties achter beide kloosters een hele opgave om daadwerkelijk op eigen benen te staan. We hopen er natuurlijk het beste van en geven hen het vertrouwen dat ze verdienen.

Tot veler verrassing werd bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden de nieuwe bisschop voor Den Bosch. De meeste reacties op zijn benoeming zijn bijzonder positief. De verwachtingen naar hem toe bij veel mensen zijn hoog gespannen, te hoog, waarschijnlijk. Aan zoveel verwachtingen kan geen mens voldoen. Het wordt nu spannend voor de gelovigen in het bisdom Groningen-Leeuwarden; wie krijgen ze terug na het vertrek van hun geliefde bisschop?

In Museum Catharijneconvent in Utrecht is er een tentoonstelling over de heilige Franciscus van Assisi. Bij de opening was het zo druk dat ik geen goed beeld van de expositie kon krijgen. Vandaar dat ik een keer terug ben geweest om alles rustig te kunnen bekijken. Het is echt een aanrader. Als geen andere heilige heeft Franciscus kunstenaars in de loop der eeuwen geïnspireerd. Deze kleine, mystiek begaafde man uit de dertiende eeuw leefde op een aanstekelijke manier in verbondenheid met God, mens en dier. Voor zijn tijdgenoten was hij een tweede Jezus, die een grote innerlijke vernieuwing teweeg bracht in de kerk. In de tentoonstelling is er ook aandacht voor de geschiedenis van de volgelingen van Franciscus. Daarbij kan men ook onze Richard van Grinsven het verschil tussen franciscanen en kapucijnen horen uitleggen.

Inmiddels bevinden we ons in de Goede Week, de belangrijkste week van het jaar voor christenen. Uit recent onderzoek ('God in Nederland') blijkt dat in ons land slechts een op de vier Nederlanders zich nog christen noemt. En die in omvang bescheiden groep onderschrijft niet volledig alle geloofsregels. Van de Rooms-Katholieken gelooft bijvoorbeeld nog maar een minderheid in een hemel of in een persoonlijke God. Natuurlijk wisten we wel dat het er met het christendom in ons land niet zo goed voor staat, maar de uitkomsten van het onderzoek zijn ronduit dramatisch voor ons christenen.

Toch vieren we weer de drie grote dagen rond het Paasfeest: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Voor mij heel intense dagen. Als het velen niet zo veel zegt, dan vier ik het maar met die mensen voor wie het wel belangrijk is. Het is net als met onze orde van de kapucijnen in Nederland. We nemen af in aantal, we zijn oud, allemaal waar. Natuurlijk is het jammer dat er geen Nederlandse broeders meer komen. Maar daarom is het voor ons niet minder waardevol om kapucijn te zijn. Zo vier ik ook ieder jaar weer vol enthousiasme en overtuiging het Paasfeest, het feest van de verrezen Christus.
Ik wens jullie mooie vieringen en van harte een Zalig Pasen.
Gerard Remmers, provinciaalof naar onze homepage