Emmausklooster te Velp


In het kapucijnenklooster, het Emmausklooster, van Velp is de laatste jaren veel gebeurd.
Nadat de laatste kapucijnen, Janus Adriaans en Jacques Wijnen waren vertrokken, bleef het klooster fungeren als thuishaven voor de oriëntatiebweging. Een uitvoerend driemanschap met een wisselende staf zorgden voor de continuïteit.
Door allerlei onmstandigheden was vanaf 2014 de zorg voor de gasten en de permanente bewoning in handen van twee personen.
Het bestuur was in gesprek met de gemeente en provincie.
Er werd besloten uit te zien naar een geïnteresseerde partner. Die is gevonden in de zorggroep Avant Sanare uit Rotterdam. Eind november 2015 is een bruikleenovereenkomst gesloten.
Logo Avant Spirit Avant Sanare heeft speciaal voor Velp (NB) een eigen beheer opgericht die Avant Spirit heet.
Vanaf 1 januari 2016 is de leiding overgenomen door Avant Spirit. De laatste bewoners, Ludo Petri en Rieneke Hendriks, zijn daarna vertrokken.
Intussen heeft Avant Spirit via Rafael Maria Theuvenet geprobeerd een nieuwe religieuze leefgroep te formeren. In de zomer van 2016 bleek dat niet haalbaar.
Er wordt nu gezocht naar een andere vorm van permanente bewoning.
De bruikleenovereenkomst tussen de kapucijnen en Avant Spirit houdt onder andere in dat er tijd is om zowel spiritueel als commercieel de nieuwe koers vorm te geven. Het zal evenwel niet meevallen om een verdienmodel te vinden, waardoor de idealen ook commercieel haalbaar zijn.

Een vrijwilligersechtpaar schreef dit afscheidsgedicht:

Dag klooster
Dank je wel voor je ramen,
waardoor ik kon kijken naar de groene blaadjes aan de bomen
en verder dan mijn neus lang is

Dag klooster
Dank je wel voor je deuren,
waardoor ik kon komen en gaan
en terug kon keren naar binnen.

Dag klooster
Dank je wel voor je warme hart,
waardoor je een plek werd van geloof, hoop en liefde

Thea en Bert Weberink


of naar onze homepage