Kapucijnen in binnen- en buitenland

Kapucijnen zijn er over heel de wereld. De franciscaanse familie, waartoe de kapucijnen behoren, is vanaf haar allereerste jaren naar alle windstreken uitgewaaierd.
De kapucijnen bestaan in Nederland al sinds ongeveer 1630. Door de eigenheid van de Nederlandse geschiedenis, is de Nederlandse provincie voor de tweede maal gesticht in 1882. Het eerste nieuwe klooster was toen Tilburg.
Het oudste kapucijnenklooster in Nederland staat in Velp.
Het stamt uit het begin van de achttiende eeuw.
De Nederlandse provincie heeft veel contact met de Vlaamse provincie. Er bestaat ook een Europees kapucijnenverband, lees verder bij Europees verband. Op deze bladzijde geven we wat algemene gegevens over de kapucijnen in Nederland
en het buitenland.

Voor meer uitvoerige gegevens over Nederland, klik hier

Binnenland

Bestuur

Buitenland

Nederlandse kapucijnen in het buitenland

Buitenland, overig:


of naar de homepage