Gegevens van de Nederlandse kapucijnen

Zegel OFM Cap.

De Nederlandse custodie van de minderbroeders kapucijnen

De Vlaamse kapucijnen

OFS Nederland

Internationaal

OriëntatieHet bestuur van de Nederlandse kapucijnen

Bestuur en commissies
Bestuur Custodie 2017-2020
bestuur NL kapucijnen v.l.n.r.:Ad Vermeulen - Piet Hein van der Veer- Antoon Mars.

Commissies van de custodie
Vorige provinciaals waren:

Adressen van de kapucijnen in Nederland

Fraterniteiten

Wilt u nadere gegevens over personen, e-mail dan naar het secretariaat

Publicaties

Zie hiervoor een aparte bladzijde Publicaties