De Noord Europese Kapucijnen Conferentie, CENOC

In dit onderdeel CENOC leest u deze artikelen:

De CENOC: voorjaarsbijeenkomst 2009

De Conferentia Europea Nordico Occidentale Cappuccinorum, CENOC , de Noord-West Europese Kapucijnen Conferentie bestaat uit de provinciaals van de aangesloten provincies. Ze kwamen bij elkaar in april 2009 in Edinburough, Schotland.
Hier volgt een kort overzicht van de stand van zaken van de Noord Europese kapucijnenwereld.
Christophorus Godereis is voorzitter tot 2010 en James Boner blijft vice-voorzitter.
* Nieuws uit de provincies

Ierland De provincie telt nog 9 fraterniteiten. De Ierse provincie heeft drie postulanten. Het klooster in Dublin is gesloten.
Frankrijk De ene Franse provincie heeft 210 broeders. Er is één novice, er zijn twee postulanten en twee post-novicen. er is een nieuwe provinciaal, Pio Murrat.
Zuid Tirol Men kijkt nu uit naar het samengaan met de ene Oostenrijkse: dat zal hopelijk in 2011 gebeuren.
Engeland Daar zullen waarschijnlijk nog drie huizen gesloten moeten worden. Er zijn nu vier broeders uit de provincie van Warschau. In Schotland zijn erg geen kapucijnen meer. De opleiding wordt opgezet samen met de kapucijnen van Malta.
Zwitserland : Men richt zich in de broederschap op de verdieping van de spiritualiteit. Ze hopen Fribourg te kunnen handhaven als een studiehuis voor buitenlandse medebroeders.
Beieren In Beieren zijn nu 9 Indische kapucijnen. Er zijn vier novicen en één kandidaat. Veel energie wordt er gestoken in de komende fusie met de provincie van Rijnland-Westfalen. Er wordt al veel samen georganiseerd. Secretariaten zijn al samengevoegd. Archief en ondersteunenden diensten werken steds meer samen. Men is enthousiast over de fusie.
Rijnland-Westfalen De provincie telt 94 broeders waarvan 80 in Duitsland. Er zijn twee novicen, twee junioren en drie postulanten.
Ook hier gaat veel aandacht en energie naar de komende fusie van de twee Duitse provincies, Noord en Zuid.
Oostenrijk Na de fusie telt de provinciezijn 83 broeders. Er zijn een postulant, een novice en een junior. Er bestaan 12 huizen. De fusie met de provincie van Zuid-Tirol is definitief goedgekeurd. De provinciaal is een Pool die al 14 jaar in Oostenrijk woont. Zestien van de 18 Poolse kapucijnen in Oostenrijk blijven Pool.
Nederland De personele solidariteit is onmogelijk voor ons. We bereiden ons voor op langzaam uitsterven.
Vlaanderen Er is via interventie van de Generaal kans op ondersteuning uit Polen.
Er zijn voorbereidingen om de vice-provincie van Pakistan zelfstandig te doen worden.
Malta De Maltezer kapucijnen sturen hun 3 novicen naar Oxford, Engeland voor een gemeenschappelijke opleiding.

* Nieuws uit het Generaal Bestuur
Er is een nieuwe generaal definitor voor Afrika. Aan de kapucijnen in Europa wordt gevraagd, te bestuderen wat de gevolgenzijn van de secularisatie voor het religieuze leven.
Verder zijn er grote zorgen over de economische situatie. De Europese kapucijnengemeenschappen worden kleiner en daar komt dus geen geld meer vandaan. Hoe kunnen de andere werelddelen zelfstndig bestaan?
Er komen geen nieuwe constituties. Wel een aanp[assing van de teksten. Dit was een grote teleurstelling voor de Europese broeders. deze beraden zich over hoe hiermee om te gaan.
* Onderling uitwisseling van kapucijnen, internationalisatie van de broederschap
Alle kapucijnenprovincies hebben er intussen ervaring mee. Deze ervaringen werden uitgewisseld. Het waren voornamelijk de moeilijkheden waar men op stuitte.
De inburgering in het nieuwe land en kerkelijke omgeving verloopt veel moeizamer dan gedacht. De contacten met het eigen moederland verlopen beter en intensiever dan die met het nieuwe land.
Niet duidelijk is hoe lang een contract moet lopen voordat het efectief wordt. Zes jaar? er is gekozen voor 6 jaar, maar dat is in veel gevallen veel te kort.Tien jaar?
* Overige onderwerpen.
Verder werden er nog gegevens uitgewisseld over de gemeenschappelijke inleidende vorming, over het aannemen van één taal in de opleiding en vergaderingen, over de secularisatie en het congres in Madrid in november 2009.

Volgende bijeenkomsten van CENOC:
21-25 oktober 2009 in Vlaanderen, daarna in Zwitserland en Tirol.

of naar onze homepage