De Noord Europese Kapucijnen Conferentie, CENOC

In dit onderdeel CENOC leest u deze artikelen:

De CENOC: voorjaarsbijeenkomst 2008

De Conferentia Europea Nordico Occidentale Cappuccinorum, CENOC , de Noord-West Europese Kapucijnen Conferentie bestaat uit de provinciaals van de aangesloten provincies. Ze kwamen bij elkaar van 14-28 april 2008 in Dublin, Ierland. Hier volgt een kort overzicht van de stand van zaken van de Noord Europese kapucijnenwereld. Het verslag is meer dan 8 pagina's lang. Uw webredacteur is verantwoordelijk voor de weglatingen en de samenvatting.
Christophorus Godereis is herkozen als president voor 2008-2010 en James Boner blijft nog twee jaar vice president.
* Nieuws uit de provincies

Ierland De provincie telt nog 10 fraterniteiten. De Ierse provincie heeft één postulant en verwacht er twee voor september. Verder zal het klooster in Dublin gesloten worden.
Frankrijk De ene Franse provincie heeft 210 broeders. Er is één novice, er zijn twee postulanten en twee post-novicen. De provinciaal, André Ménard, heeft een bezoek gebracht aan de broeders in Algerije. De situatie daar is niet eenvoudig.
Zuid Tirol Er zijn drie kapucijnen uit het Poolse Krakau. Men kijkt nu uit naar het samengaan met de pas gefuseerde Oostenrijkse ene provincie: dat zal ten vroegste in 2011 kunnen komen.
Engeland Daar zullen waarschijnlijk nog drie huizen gesloten moeten worden. Er is een beleidsplan gemaakt voor de komende 10 jaar, dat voorgelegd wordt aan hun kapittel in september 2008. Er zijn nu vier broeders uit de provincie van Warschau.
Zwitserland : Er is onlangs één huis gesloten en een tweede zal binnenkort opgeheven worden. Men richt zich in de broederschap op de verdieping van de spiritualiteit. Ze hopen Fribourg te kunnen handhaven als een studiehuis voor buitenlandse medebroeders. Maar de dragende fraterniteit zal dan uit buitenlandse kapucijnen moeten bestaan.
Beieren In Beieren zijn nu 9 Indische kapucijnen. Er zijn twee novicen, twee junioren, en één kandidaat. Veel energie wordt er gestoken in de komende fusie met de provincie van Rijnland-Westfalen. Er wordt al veel samen georganiseerd. Men is enthousiast over de fusie.
Rijnland-Westfalen De provincie telt 97 broeders waarvan 80 in Duitsland. Er zijn twee novicen, twee junioren en één postulant. Voor het komende jaar worden er zeker drie postulanten verwacht.
Ook hier gaat veel aandacht en energie naar de komende fusie van de twee Duitse provincies. Het provincialaat is al van Koblenz naar München verhuisd. Daar is nu het dubbele provincialaat. Het klooster van Koblenz wordt gesloten.
Oostenrijk Na de fusie telt de provinciezijn 83 broeders. er zijn een postulant, een novice en een junior. Van de 15 huizen worden er drie opgeheven. De fusie met de provincie van Zuid-Tirol zal besproken worden, maar daar gaat heel wat tijd overheen. De provinciaal is een Pool die al 14 jaar in Oostenrijk woont. Zestien van de 18 Poolse kapucijnen in Oostenrijk blijven Pool.
Nederland In mei is er kapittel. De generaal komt persoonlijk de personele solidariteit beklemtonen. De toekomst van de kloosters van Velp en Breda zal veel aandacht krijgen.
Vlaanderen Er is veel gesproken over de vraag van het generaal bestuur om open te staan voor personele solidariteit.
Er zijn voorbereidingen om de vice-provincie van Pakistan zelfstandig te doen worden.
Malta De Maltezer kapucijnen sturen hun 3 novicen naar Italië.

* Nieuws uit het Generaal Bestuur
Er was nieuws over de samenstelling van de staf. verder zijn er zorgen over de economische situatie. Als de Europese kapucijnengemeenschappen kleiner worden, en wanneer daar geen geld meet vandaan komt, zal er over niet al te lange tijd een groot probleem zijn.
Er wordt een commissie ingesteld voor de conservering van cultureel erfgoed. Verder is er nieuws over de voortgang van de studie van de nieuwe constituties. Er is een tijdtabel opgesteld. Het loopt, maar niet zo snel; als gehoopt was.
* Onderling uitwisseling van kapucijnen, internationalisatie van de broederschap
Alle kapucijnenprovincies hebben er intussen ervaring mee. Deze ervaringen werden uitgewisseld. Het waren voornamelijk de moeilijkheden waar men op stuitte.
Opvallend is dat er gepleit wordt voor een internationale samenstelling van broeders die van buiten komen. Dus niet vijf mensen van één provincie, maar van verschillende provincies.
De inburgering in het nieuwe land en kerkelijke omgeving verloopt veel moeizamer dan gedacht. De contacten met het eigen moederland verlopen beter en intensiever dan die met het nieuwe land.
Niet duidelijk is hoe lang een contract moet lopen voordat het efectief wordt. Zes jaar? Tien jaar?
In Europa zijn tot nu toe de Polen het meest 'productief'. Maar die bron droogt ook op.
Kortom, het is op niveau van beleid heel gemakkelijk. Als het aankomt op de praktijk, lijkt de internationalisatie meer moeilijkheden dan mogelijkheden te hebben.
* Overige onderwerpen.
Verder werden er nog gegevens uitgewisseld over de gemeenschappelijke inleidende vorming, over het aannemen van één taal in de opleiding en vergaderingen, over de secularisatie en de jongerendagen in Australië

Volgende bijeenkomsten van CENOC:
22-26 oktober 2008 in Frankrijk, 22-26 april 2009 in Engeland, 21-25 oktober 2009 in Vlaanderen

of naar onze homepage