De Noord Europese Kapucijnen Conferentie, CENOC

In dit onderdeel CENOC leest u deze artikelen:


De CENOC: najaarsbijeenkomst 2007

De Conferentia Europea Nordico Occidentale Cappuccinorum (Noord-West Europese Kapucijnen Conferentie) bestaat uit de provinciaals van de aangesloten provincies. Ze kwamen bij elkaar van 17-21 oktober 2007 in Oostenrijk bij Klagenfurt, onder leiding van de generale definitor Peter Rodgers. deze was voorheen voorzitter van de CENOC.
Hier volgt een kort overzicht van de stand van zaken van (de structuur van) de Noord Europese kapucijnenwereld.
* Nieuws uit de provincies
In Oostenrijk zijn beide voormalige provincies opgegaan in 1 provincie. Zuid-Tirol wil zich erbij aansluiten.
De beide Duitse provincies willen samensmelten in 2010. In Zwitserland, waar er drie culturen samenleven, zijn stappen gezet tot nauwere samenwerking.
De Engelse provincie moest een befaamd College in Oxford sluiten. In Frankrijk willen de kapucijnen dat hun bejaarden in burgerverzorgingshuizen gaan wonen, als pastorale aanwezigen. Hun banden met Algerije zijn vertaald in een nieuwe fraterniteit (2006).
De Maltezer kapucijnen sturen hun 3 novicen naar Italië en in Ierland lijden de kapucijnen onder de kerkelijke schandalen.
In Nederland en Vlaanderen, ten slotte, wordt veel aandacht gelegd op de kloosters in Breda en Velp.
* Activiteiten
In mei 2008 zal er een conferentie plaatsvinden in Münster, voor alle Europese franciscaanse studiecentra.
Er zal geen gemeenschappelijke aanwezigheid zijn op de jongerendagen van Sidney in 2008, zoals dat wel het geval was in 2007 in Keulen. Er wordt alleen gevraagd aan de provincies die jonge kapucijnen sturen, dit centraal te melden.
Er werd gesproken over het leven als kluizenaar. Het komt te weinig voor en het is te kleinschalig om daar een structuur voor te bedenken. Men zal eens rondkijken.
* Thema
Er was een rapport van de commissie die gedacht heeft over: Kapucijn zijn in een geseculariseerde wereld. In het verlengde daarvan zal er een reflectieproces in gang worden gezet onder de kapucijnen van heel Europa. In de lente van 2008 moet elke fraterniteit de aansporing en hulp hiertoe in huis hebben. Eind 2008 zal er een symposium georganiseerd worden. Het Generaal Bestuur staat volledig achter dit initiatief.
* Vorming
Er is grote aarzeling de eigen vorming voor de weinige novicen die er zijn, uit handen te geven en een centrale inleidende vorming nu al alle krediet te geven. De reden is vooral: er is nog te weinig concrete invulling van de gemeenschappelijke opleiding en vorming. De besturen van de provincies wordt gevraagd te vertellen hoe ze dit werkelijkheid zien worden. De novicen zelf komen wel regelmatig bij elkaar.
* Onderling uitwisseling van kapucijnen
De drang van het Generale Bestuur om hier werk van te maken, is afgeremd. Men kijkt realistisch wat een dergelijke uitwisseling aan voorbereiding en moeilijkheden met zich meebrengt. er is een commissie in Rome. De provinciaal van de nieuwe Oostenrijkse provincie is daar lid van. Hij kreeg vele suggesties mee.

In de lente van 2008 was er een bijeenkomst in Dublin.

of naar de homepage