Pastorale brieven

Franciscusbrief custos, oktober 2018

BRIEF VAN DE CUSTOS BIJ GELEGENHEID VAN HET FRANCISCUSFEEST oktober 2018 Beste broeders en andere bekenden,
Enige weken geleden zei paus Franciscus tot onze broederschap enkele eenvoudige woorden. "Blijf bij je charisma: wees mensen die dicht bij het volk staan, mensen van gebed en leeft voor de vrede." We staan voor het Franciscusfeest op 3-4 oktober. Zijn charisma werd in zijn dagen anders gewaardeerd dan in onze tijd. En in veel landen van de wereld klinken zijn woorden en zijn voorbeelden op een andere manier door dan in onze streken. In die landen bloeit het franciscaanse besef, en het kapucijnenleven in het bijzonder, in toenemende mate.
Tijdens het Generale Kapittel van augustus-september j.l. hebben de oversten van alle landen elkaar ontmoet en gesproken. Mij is bijgebleven hoe wij in ons provincialisme zijn blijven steken. De nieuwe vragen die op ons afkomen zijn verbonden met de manier waarop iedere cultuur zich een beeld van Franciscus en van God maakt.
Dat betekent dat wij ons charisma kunnen vinden in Franciscus, onze arme broeder, maar dat er heel andere accenten gelegd kunnen worden die evenveel aanspraak maken op echte interpretatie. In één woord: hoe ziet ons leven, hoe ziet het christelijke geloof eruit, als we de Europese vorm daaruit weghalen?
Onze missionarissen hebben hun leven gegeven in een ander land. Ze brachten het evangelie en tegelijk een stuk Europese cultuur. Ze konden niet anders. Maar er is overal een nieuw zelfbewustzijn ontstaan, dat sterker is dan dat van de Europeanen. In Chili werd een kapucijn door een Mapuche-man agressief benaderd. Hij spuwde op de grond en zei: "Jullie hebben ons onze godsdienst afgenomen."
Ons past grote bescheidenheid, niet alleen door onze geringer wordende krachten en toenemende leeftijd. In de nabije toekomst zal de kerk nog verder verdampen. Het komt er dus op aan dat ieder zich door de Geest laat leiden, in de sfeer van de uitspraak van de paus: mensen van het volk blijven, bidden en leven voor de vrede in eerbied voor de schepping.
Franciscus leefde niet in 2018. Wij moeten zijn eenvoud, zijn eenheidservaring waarin God en de mens in elkaar overvloeiden op onze manier vertalen. Dat is niet eenvoudig. De wereld is snel aan het veranderen en wij blijven daarbij achter. Dat is onze keuze, en misschien is dat onze manier om dichtbij het volk te blijven dat soms ook niet mee kan komen. Onze eenvoud komt ons goed van pas nu we steeds minder kunnen. De ontwikkelingen in de wereldgemeenschap van de kapucijnen gaat door. Structuren zijn nodig. Maar allereerst is nodig dat wij zelf het charisma van Franciscus in onszélf voelen branden. We zijn een klein onderdeel van de wereldwijde orde, maar onze eigenheid is evenveel waard als al die andere eigenheden. Wij kunnen een voorbeeld zijn van begrip, simpelheid, liefde en organisatie, en al wat we zijn ter beschikking stellen van Gods Geest en zo aan zijn mensen dichtbij en veraf.
Een gezegend Franciscusfeest!
Piet Hein van der Veer, custos.