De kapucijnen van Nederland


De kapucijnen van Nederland: bestuur

Het bestuur van de Generale Custodie van de Nederlandse kapucijnen 2017 - 2020:

Adviseur Pauline Higler Bestuur kapucijnen 2017 - 2020 Adviseur Van Beurden

Adviseurs: links: Pauline Higler en rechts: Martien van Beurden
Custos, Overste: Piet Hein van der Veer (midden)
Raadsleden: Ad Vermeulen (Tilburg), links
Antoon Mars (Tilburg), vervangend custos, rechts

Vanaf 2017 is de provincie veranderd in Generale Custodie van de Nederlandse kapucijnen

De vorige Nederlandse oversten van de kapucijnen waren:

Het bestuur wordt geadviseerd door administrateur B. de Veer met zijn staf en door de commissies en werkgroepen voor financiën, kunst, financiële fondsen en projecten, bibliotheek en oriëntatie.

Nederland-Vlaanderen: Er bestaan levendige contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse kapucijnen. In ieder geval komen de besturen van beide provincies twee maal per jaar bij elkaar.
De ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse besturen van de kapucijnen, franciscanen en conventuelen vindt eenmaal per jaar plaats. De provinciaals komen elkaar vaker tegen.

Nederland - Europa: De provinciaals van de Europese kapucijnen kwamen elkaar vroeger tegen in de Duitssprekende, de Franssprekende of de Engelssprekende groep.In 2007 kwamen deze voor het laatst bijeen. Ze zijn daarna een commissie geworden binnen de CENOC.
De provinciaals die de leden uitmaken van de CENOC concentreren zich op de aanpak van specifiek Europese problemen.
Deze CENOC bestaat vanaf 2004. Voor meer informatie ga over de Noord Europese Kapucijnen Conferentie naar Lees verder....