Overleden sinds 2004 Engel blaast op bazuin


Lijsten van kapucijnen die zijn overleden sinds 2004. Nadere gevevens vindt u door te klikken op het jaartal.

Overleden in 2004
Overleden in 2005
Overleden in 2006
Overleden in 2007
Overleden in 2008
Overleden in 2009
Overleden in 2010
Overleden in 2011
Overleden in 2012
Overleden in 2013
Overleden in 2014
Overleden in 2015
Overleden in 2016
Overleden in 2017
Overleden in 2018
Overleden in 2019


of naar onze homepage