De Noord Europese Kapucijnen Conferentie, CENOC

In dit onderdeel CENOC zijn tot nu toe drie artikelen: wat is de CENOC , dit artikel en de vorming

Het kapucijnenleven in het nieuwe Europa

In 2005 beschreef de Zwitserse kapucijn Walbert Bühlmann (1916-2007)het kapucijnenleven in het nieuwe Europa. Hij hield een schone rede tijdens de jaarvergadering van de CENOC, de Noord Europese Samenwerking van Kapucijnen. We geven hier een ingekorte versie, het origineel is 8 pagina's lang. Deze samenvatting laat nogal wat weg; de verantwoordelijkheid hiervoor lig bij de webredacteur.
Intussen moeten we melden dat Walbert Bühlmann in april 2007 is overleden.
Walbert Buehlmann 1. Veranderingen op politiek en kerkelijk gebied
1.a Politiek: Oost en West Europa zijn na de koude oorlog geworden tot de twee longen van Europa. er is een aanzet tot dialoog. Kapucijnen waren voorheen op zichzelf gericht en op hun eigen land en streek. Er was geen contact onderling, eerder rivaliteit.
Tot 1950 beschouwde Europa zich als het centrum van de wereld. Er is nu een wereld met veel centra, zonder politiek kolonialisme. De Europese kapucijnen beschouwden zich toen ook vanzelfsprekend als het centrum van de wereld. Er waren duizenden missionarissen die elders heen trokken. Dat is over, voorbij, geschiedenis.
1.b. Kerkelijk
* De kapucijnen kwamen naar noord-west Europa om de ketters de bekeren. Z(w)ij waren instrument in handen van de kerkelijke of politiek overheden. Nu leven we in het tijdperk van oecumene: er worden nu hierin initiatieven van ons verwacht.
* Europa is nu een geseculariseerd gebied met speciale trekken. Dat stelt aan franciscaanse mensen bijzondere eisen.
* De bekering van de heidenen was eeuwen lang een motief van werkzaamheid voor de kapucijnen. Nu is het motief de ontdekking van binnenuit van de grote godsdiensten die op eigen wijze openbaringen zijn van God. Geen zielenredding, maar profetische dialoog.
2. Franciscus, man van het millennium
Franciscus en zijn geest waart door Europa en waarde rond in het Tweede Vaticaans Concilie. Hij roept op tot:
2a Universele broederschap
Franciscus sprak met de sultan tijdens de Kruistocht. Hij vocht niet. Het klassenverschil dat er ook intern op schrijnende wijze in de kloosters bestond, is weg. Vrede in eigen kring is meer dan vroeger een erkende opgave.
De kapucijnen worden daarom opgeroepen om open en gastvrij te zijn, voor familie, besturen, zwervers enz.
De prediking mag niet oproepen tot verdoeming, maar moet leiden tot vreugde.
De elektronische aanwezigheid moet leiden tot eenheid.
Alle werkzaamheden die we verrichten, moeten gericht zijn op mensen die in nood zijn; onze dagelijkse omgang moet vriendelijkheid uitstralen.
De kloosters moeten regelmatig hun oproep tot stilte en gesprek herhalen.
2b Dialoog met de godsdiensten
Franciscus legde de broeders die naar de moslims gingen op om Christus te verkondigen én tegelijkertijd met hen samen de handen uit de mouwen steken om een betere wereld ter plaatse op te bouwen.
Het uitverkoren volk, dat is niet alleen Israël, maar dat zijn alle volkeren van de wereld, Indianen, Afrikanen, Aziaten. Er is maar één mensheid, en dat besef moeten wij versterken, helemaal in de lijn van wat beschreven staat bij de Ark van Noach en het Verbond dat God sloot met de mensheid.
Vroeger konden we de islam afdoen als iets ver wegs, maar de moslims leven nu onder ons. De dialoog is onze weg. Gebed, gastvrijheid, cursussen, ontmoetingen, studie: dat zijn de kernwoorden.
2c Evangelische aanwezigheid in de geseculariseerde wereld.
De religies zijn eindelijk ontdekt. Maar de kerkgangers in Europa lijken op de bewoners van een bejaardenhuis. Wie weet gebeurt dat binnenkort ook in Azië en Afrika. Wij geloven dat de wereld de wereld van God is, zowel de oude van godsdienst doortrokken wereld als de nieuwe Europese geseculariseerde wereld. God laat niemand los, wij ook niet. Wij doen wat we kunnen, de rest is aan God.
De getuigenis van ons leven is daarom het belangrijkste instrument dat we hebben. We kunnen onze spiritualiteit beschouwen als verschoven van erfenis naar aanbod. Van sterke pionierende individuen naar werken in omgang met de anderen, van zin geven tot zin ontdekken. Christus is het licht van de wereld, wij zijn daarom mensen met uitstraling.
Dat wordt nu verstaan onder de oude franciscaanse omschrijving van ons leven: leven naar het model van het evangelie. Wij hoeven niet (hoog) in de hemel te komen, maar wij werken samen met de mensen om ons heen aan het delen van de zin van ons leven. De onheilsprofeten geloven niet in het heilsplan van God. Het gaat niet om mooie dingen verkondigen, maar om de radicale manier van leven waaruit blijkt dat er iets is dat onze wereld te boven gaat.
Slot
Het practische geloof naar het model van het evangelie, dat is waar ook de groep Europese ouder wordende kapucijnen aan kan werken. Onze zending is nu: leven, leven tot het laatste uur, en dan ons overgeven aan God.

of naar onze homepage